Wybierz kraj dostawy:

Serwis i zwroty towaru


SERWIS ODKURZACZA CENTRALNEGO

Skierowanie zgłoszenia gwarancyjnego bezpośrednio do producenta w większości przypadków przyśpiesza jego realizację.                                                                        W gwarancji odkurzacza centralnego znajdziesz dane do kontaktu.
Jeśli nie możesz odszukać gwarancji, skontaktuj się z nami - nasi pracownicy zapewnią Ci fachową pomoc w każdej sytuacji.

 

ZWROTY

Bardzo cieszymy się, że jesteś naszym Klientem i wierzymy, że nasze produkty dadzą Ci długotrwałą satysfakcję z zakupu. Jeśli jednak zmienisz zdanie to masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Pouczenia o odstąpieniu od umowy
Wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Zgodnie z art. 22 (1) Kodeksu cywilnego za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Prawo odstąpienia od umowy
Bieg terminu do odstąpienia od umowy w wykonaniu, której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności rozpoczyna się od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż Dostawca.
Możesz odstąpić od umowy sprzedaży składając nam oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone pisemnie na adres:
AX Odkurzacze Centralne ul.Łopuszańska 26  02-220 Warszawa lub mailowo na adres:
sklep@leovac.shop.pl
Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Jeśli zdecydujesz się odstąpić od umowy sprzedaży towaru, na Tobie spoczywa obowiązek zwrócenia do nas towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na nasz adres:
AX Odkurzacze Centralne ul.Łopuszańska 26  02-220 Warszawa przed upływem tego terminu.
Skutki odstąpienia od umowy
Mamy obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić wszystkie dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszt dostawy towaru. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanych od Ciebie płatności do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Jeżeli korzystający z prawa do odstąpienia wybierzesz sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych przez Ciebie dodatkowych kosztów.
W wypadku odstąpienia ponosisz tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Ponosisz jedynie odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
Dokonujemy zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłeś chyba, że wyraźnie zgodzisz się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Ciebie z żadnymi kosztami.

 Pliki do pobrania i wydruku:

Odstąpienia od umowy zawartej na odległość- (zwrot)